O firmieFinanseUbezpieczeniaFinanse, ubezpieczenia onlineE-papierosyDekoracje kościołówGaleriaKontakt
Prokam System
Twój Samochód
Twoje Życie
Twoja Firma
Twoja Rodzina
Twój Dom
Turystyczne
OC (Odpowiedzialność Cywilna)
Centrum Finansowo-Ubezpieczeniowe
OC (Odpowiedzialność Cywilna)

1. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej domowników

Kto może być objęty ochroną?

osoby bliskie, wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe.

Za jakie szkody Firma ponosi odpowiedzialność?

Allianz ponosi odpowiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej. Odpowiedzialność dotyczy szkód rzeczowych i osobowych, wyrządzonych przez ubezpieczonych osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

 • Szkody rzeczowe dotyczą nieumyślnego zniszczenia mienia osoby trzeciej, np. ubrania, dywanu itp.
 • Szkody osobowe dotyczą nieumyślnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osoby trzeciej. 

Rozszerzenie ochrony ubepzieczeniowej

Ochronę ubezpieczeniową w zakresie OC dodawaną do ubezpieczeń mieszkaniowych można rozszerzyć o szkody wyżądzone przez psa.


 

2. OC działalności gospodarczej

Allianz kierując się zasadą wypłaty pełnego odszkodowania pokrywa nie tylko faktyczną szkodę, ale również utracone korzyści. Jest to bardzo ważny element zakresu odpowiedzialności, gdyż szkody następcze bardzo często przewyższają swoją wysokością faktyczną wartość uszkodzonego lub zniszczonego mienia przy szkodzie rzeczowej lub kwotę uszczerbku na zdrowiu przy szkodzie osobowej.3. OC zawodowe

Oferujemy ubezpieczenia OC zawodowe m.in. dla:

 • zarządców nieruchomości,
 • inżynierów budownictwa i architektów,
 • adwokatów,
 • badacza i sponsora,
 • czynności agencyjnych biur turystycznych,
 • brokera,
 • podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne,
 • detektywów,
 • doradców podatkowych,
 • organizatorów imprez masowych,
 • komorników sądowych,
 • z tytułu wykonywania czynności agencyjnych,
 • czynności agencyjnych dealerów samochodowych,
 • notariuszy,
 • pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • radców prawnych,
 • podmiotów do badania sprawozdań finansowych,
 • rzeczników patentowych,
 • rzeczoznawców majątkowych,
 • w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • NZOZ/ZOZ.

4. OC medyczne


5. inne O firmieFinanseUbezpieczeniaFinanse, ubezpieczenia onlineE-papierosyDekoracje kościołówGaleriaKontakt