Prokam System
Centrum Finansowo-Ubezpieczeniowe
Twój Samochód
Twoje Życie
Twoja Firma
Twoja Rodzina
Twój Dom
Turystyczne
OC (Odpowiedzialność Cywilna)

Twoja Firma

Oferuje ubezpieczenia dopasowane do potrzeb dużych przedsiębiorstw, jak i małych i średnich firm. Korzystamy z doświadczeń międzynarodowych a także znajomości specyfiki polskiego rynku.
Wiemy, co się liczy.

Kompleksowo ubezpieczamy majątki firmy, pracowników oraz z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej.
Z nami możesz czuć się bezpiecznie.

Szeroki zakres tego ubezpieczenia stanowi solidną podstawę działalności gospodarczej. Ubezpieczenie chroni budynki, lokale, rzeczy ruchome, nakłady inwestycyjne. Oferta umożliwia elastyczne dopasowanie zakresu ubezpieczenia do wymagań przedsiębiorcy. Zakres ubezpieczenia poczynając od ubezpieczenia pożaru może zawierać całe spektrum ryzyk nazwanych i obejmować ochroną również ryzyka nienazwane.

Składka jest każdorazowo indywidualnie kalkulowana, jej wysokość zależy od szeregu czynników wpływających na ryzyko ubezpieczeniowe, m.in.:

  • rodzaju działalności gospodarczej,
  • zakresu ubezpieczenia,
  • sumy ubezpieczenia,
  • zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych,
  • konstrukcji budynków (palne/niepalne).


Prokam System - Kamil Szybiak, ul. Mickiewicza 38, 27-600 Sandomierz, NIP: 864-177-64-25, REGON: 260243652